Ανοιξε το στόμα του και τα είπε οπως είναι ο ΒΟ!

Ανοιξε το στόμα του και τα είπε οπως είναι ο ΒΟ!
 
 Είχες μια............
 
Share: